Mest for moro!

Er norske myndigheter for strenge når de trekker tilbake statsborgerskap