Mest for moro!

Er du redd for at terrorhandlinger kan skje i Norge?